Chuyển đến nội dung chính

Thư viện McPherson Square


Một dự án Xây dựng lại

Giới thiệu

Thư viện Quảng trường McPherson là một khu đất lịch sử ở Kensington, nằm ở trung tâm của một công viên rộng 6 mẫu Anh. Trang web cung cấp:

  • Các trung tâm máy tính công cộng.
  • Một không gian họp.
  • Dịch vụ photocopy và in ấn.
  • Truy cập internet không dây tốc độ cao, tiếp cận.

Quảng trường McPherson cũng là một địa điểm Xây dựng lại.

Dòng thời gian

Tiếp cận cộng đồng và sự tham gia của cộng đồng sẽ bắt đầu khi một đối tác phi lợi nhuận đã được xác định để lãnh đạo dự án.

Kết nối

ĐịA Chỉ
601 Đại lộ Indiana
Philadelphia, PA 19134-30 42
Website Thư viện miễn phí

Thông tin liên hệ của dự án

Organization E-mail
Thành phố Philadelphia, Xây dựng lại rebuild@phila.gov
Đầu trang