Chuyển đến nội dung chính

Trung tâm giải trí Fishtown


Một dự án Xây dựng lại

Giới thiệu

Trung tâm Giải trí Fishtown là một khu đất rộng 1,4 mẫu Anh bao gồm:

  • Thiết bị sân chơi.
  • Sân bóng rổ.
  • Một bình xịt.
  • Một khu dã ngoại.
  • Một sân khúc côn cầu.

Sân chơi đã hơn 30 năm tuổi và “Swimmo” - hồ bơi trung tâm giải trí - đã bị đóng cửa do lỗi hệ thống ống nước.

Kết nối

ĐịA Chỉ
2551 N. 22 St .
Philadelphia, PA 19132
Công viên & Rec Finder

Tình trạng dự án: Interim Improvements Completed

Quản lý dự án

Các cải tiến bổ sung đang chờ xử lý cho trang web này.

Xây dựng lại đang dẫn đầu dự án này. Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi tại rebuild@phila.gov.

Để biết thông tin về sân chơi, hãy liên hệ với Trust for Public Lands tại danielle.denk@tpl.org.

Đầu trang