Chuyển đến nội dung chính

Thư viện Blanche A. Nixon


Một dự án Xây dựng lại

Giới thiệu

Thư viện Blanche A. Nixon đã phục vụ cộng đồng Cobbs Creek từ năm 1925. Nó nằm trên một lô đất hình tam giác nơi hội tụ Cobbs Creek Parkway, Baltimore Avenue và 58th Street. Thư viện được cải tạo lần cuối vào năm 1997.

Các địa điểm dự án Xây dựng lại khác trong cộng đồng này bao gồm:

Bạn có thể tìm thêm thông tin về trang web dự án này, nhấn vào đây..

Kết nối

ĐịA Chỉ
5800 Cobbs Creek Pkwy.
Philadelphia, PA 19143
Website Thư viện miễn phí

Tình trạng dự án: Design and Community Engagement

Quản lý dự án

Community Ventures đang dẫn đầu dự án này. Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với họ tại NixonCobbsCreekLibrary@community-ventures.org .

 

Lên trên