Chuyển đến nội dung chính

Trung tâm giải trí Johnny Sample (Cobbs Creek)


Một dự án Xây dựng lại

Giới thiệu

Trung tâm Giải trí Johnny Sample nằm trong Công viên Cobbs Creek. Nó có một phòng tập thể dục và các phòng đa năng, nơi các thành viên cộng đồng được hưởng giáo dục môi trường và các chương trình khác.

Công viên Cobbs Creek cũng là một địa điểm dự án Xây dựng lại.

Kết nối

ĐịA Chỉ
280 Cobbs Creek Pkwy.
Philadelphia, PA 19139
Công viên & Rec Finder
Đầu trang