Chuyển đến nội dung chính

Sân chơi Barrett


Một dự án Xây dựng lại

Giới thiệu

Sân chơi Barrett là một khu đất rộng 5,8 mẫu Anh với thiết bị sân chơi, sân phun nước, sân thể thao và sân bóng rổ và quần vợt. Trang web này là nhà của một số đội thể thao cộng đồng. Nó cũng tổ chức các chương trình dạy kèm và các hoạt động sau giờ học.

Xây dựng lại các cải tiến sẽ giải quyết khả năng tiếp cận của trang web và bao gồm các nâng cấp tòa nhà đáng kể.

Quản lý dự án

Nicetown CDC đang dẫn đầu dự án này. Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với họ theo số (215) 329-1824.

Kết nối

Địa chỉ
641 Đại lộ Lindley.
Philadelphia, PA 19120
Công viên & Rec Finder

Tình trạng dự án: Design and Community Engagement

Thêm chi tiết sẽ đến...

Đầu trang