Chuyển đến nội dung chính

Đường phố hoàn chỉnh

Dự án

Complete Streets đang nỗ lực để làm cho việc vận chuyển ở Philadelphia an toàn, thoải mái và thuận tiện. Các dự án và chính sách công cộng và tư nhân được xem xét và thực hiện thông qua các kênh khác nhau bao gồm lát đường thường xuyên, lập kế hoạch hành lang, quy hoạch vốn Vision Zero và đánh giá thiết kế công dân.

 

Các dự án an toàn giao thông lớn

Tên dự án Trạng thái
Broad, Germantown và Erie (BGE) Đang tiến hành
Dự án tái chế hạt dẻ Walnut và hoàn thành dự án an toàn đường phố Đang tiến hành
Chinatown Stitch: Kết nối lại Philadelphia với Vine Street Đang tiến hành
Dự án cải tạo Market Street Old City Đang tiến hành
Dự án an toàn giao thông Parkside Avenue Đang tiến hành
Dự án cải tạo đường Spring Garden Đang tiến hành
Dự án cải tạo và cải tiến Đại lộ Washington Đang tiến hành

 

Các dự án đường phố hoàn chỉnh khác

Tên dự án Trạng thái
Đường 2, 5 và 6 bảo vệ làn đường dành cho xe đạp Đã hoàn thành
Đường 10 và 13 bảo vệ làn đường dành cho xe đạp (Nam đến Spring Garden) Đang tiến hành
Dự án an toàn và cải tạo đường 11 (Bainbridge đến Reed) Đã hoàn thành
Đường xe đạp khu phố 13 và 15 (Đại lộ Oregon đến Phố Market) Đang tiến hành
Đường 13/Đường dành cho xe đạp được bảo vệ Yorktown (Girard đến Cecil B. Moore) Đã hoàn thành
Đường 22 được bảo vệ làn đường dành cho xe đạp (Nam ra chợ) Đã hoàn thành
Làn đường dành cho xe đạp được bảo vệ 27TH/phía Nam (đường 21 đến 27) Đã hoàn thành
Dự án an toàn hành lang và đường Broad Street Đã hoàn thành
Thí điểm tải/đỗ xe Chestnut Street Đã hoàn thành
Đường dành cho xe đạp được bảo vệ ở Phố Chestnut (đường 33 đến 45) Đã hoàn thành
Bùng binh Thác Đông (Phố Fox và Queen Lane) Đang tiến hành
Đường đi xe đạp khu phố Fishtown Đang tiến hành
Dự án an toàn và cứu trợ lũ lụt ở Đại lộ Germantown (Master to 2nd) Đang tiến hành
Đường đi xe đạp khu phố Germantown Đang tiến hành
Đại lộ Grays, Đại lộ Lindbergh, Passyunk/Essington các dự án an toàn và tái tạo Đang tiến hành
Dự án sửa chữa và bảo vệ làn đường dành cho xe đạp Grays Ferry Avenue Đang tiến hành
Dự án tái tạo đại lộ Lehigh Đang tiến hành
Dự án an toàn Lindbergh Boulevard (đường 58 đến 84) Đang tiến hành
Dự án an toàn giao thông Mantua Đang tiến hành
Market Street và phi công làn xe buýt chỉ dành cho xe buýt ở Đại lộ John F. Kennedy Đã hoàn thành
Market Street và John F. Kennedy Boulevard Vision Zero dự án thí điểm (đường 15 đến 20) Đã hoàn thành
Xây dựng lại và hoàn thành dự án an toàn đường phố Market Street (đường 20 đến 23) Đang tiến hành
Dự án cải tạo Market Street (đường 30 đến 34) Đang tiến hành
Dự án an toàn đường đua tại Quảng trường Franklin (đường 5 đến 8) Đang tiến hành
Dự án cải tạo và an toàn Spruce/Pine (Trước đường 22) Đã hoàn thành
Dự án an toàn và cải tạo đường tiểu bang Đang tiến hành
Đường đi xe đạp khu phố Strawberry Mansion Đang tiến hành
Dự án khu tải hàng West Spruce và Pine Streets Đang tiến hành
Dự án đường phố hoàn chỉnh Woodland Avenue Trolley Portal Đang tiến hành
Đầu trang