Chuyển đến nội dung chính

Mẫu hoàn thuế tiền lương (nhân viên ủy nhiệm)

Nhân viên được ủy quyền (không phải theo giờ hoặc trả lương) có thể sử dụng biểu mẫu này để nộp đơn xin hoàn thuế tiền lương. Bạn cũng có thể sử dụng các biểu mẫu hoàn tiền trực tuyến của chúng tôi để xử lý nhanh hơn và an toàn hơn. Hướng dẫn bằng video từng bước này sẽ hướng dẫn bạn quy trình nộp tiền hoàn thuế tiền lương thông qua Trung tâm Thuế Philadelphia.

Bất kỳ yêu cầu hoàn thuế phải được nộp trong vòng ba năm kể từ ngày thuế được thanh toán hoặc đến hạn, tùy theo ngày nào muộn hơn. Chỉ những nhân viên không cư trú mới đủ điều kiện được hoàn tiền dựa trên công việc được thực hiện bên ngoài Philadelphia.

Vui lòng gửi lại biểu mẫu này bằng cách sử dụng dịch vụ bưu chính đến địa chỉ được in trên đó. Vì biểu mẫu này chứa thông tin bí mật, vui lòng không gửi qua email. Email không phải là một cách an toàn để gửi thông tin bí mật.

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu chúng tôi cần thêm thông tin.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin hoàn thuế tiền lương năm 2023 (nhân viên được ủy nhiệm) PDF Nhân viên được ủy quyền (không phải theo giờ hoặc trả lương) có thể sử dụng biểu mẫu này để nộp đơn xin hoàn thuế tiền lương năm 2023. Tháng Một 31, 2024
Hoàn thuế tiền lương: Mẫu chứng nhận chủ lao động, bảng ngày và địa điểm (chỉ dành cho người không cư trú) docx Sử dụng tờ hướng dẫn này, mẫu thư chứng nhận của người thuê lao động và trang bìa khi yêu cầu hoàn thuế tiền lương cho người không cư trú. Nó cho phép người thuê lao động của bạn xác minh — bằng chữ ký — ngày và địa điểm bạn đã nhập trong Mẫu Ngày và Địa điểm (trang 1-6). 6 Tháng Ba, 2024
Bảng tính Ngày và Địa điểm năm 2023 (chỉ dành cho người không cư trú) xlsx Sử dụng bảng tính này (Excel) để cung cấp ngày và địa điểm đầy đủ nơi bạn được yêu cầu làm việc bên ngoài Philadelphia nếu nộp đơn thông qua Trung tâm Thuế Philadelphia. Sử dụng menu thả xuống ở đầu tệp để chọn ngày áp dụng cho đơn yêu cầu của bạn. 7 Tháng Hai, 2024
Đơn xin hoàn thuế tiền lương năm 2022 (nhân viên được ủy nhiệm) PDF Nhân viên được ủy quyền (không phải theo giờ hoặc trả lương) có thể sử dụng biểu mẫu này để xin hoàn thuế tiền lương năm 2022. 6 Tháng Hai, 2023
Mẫu ngày và địa điểm hoàn thuế tiền lương năm 2022 (chỉ dành cho người không cư trú) PDF Sử dụng mẫu bảng tính và trang bìa này; bao gồm chúng với yêu cầu hoàn thuế tiền lương không cư trú trên giấy của bạn. Nó cho phép người thuê lao động của bạn xác minh — bằng chữ ký — ngày và địa điểm bạn đã nhập trong Mẫu Ngày và Địa điểm (trang 2-5). 3 Tháng Ba, 2023
Đơn xin hoàn thuế tiền lương năm 2021 (nhân viên được ủy nhiệm) PDF Nhân viên được ủy quyền (không phải theo giờ hoặc trả lương) có thể sử dụng biểu mẫu này để xin hoàn thuế tiền lương năm 2021. Tháng Hai 16, 2022
Đơn xin hoàn thuế lương năm 2020 (nhân viên được ủy nhiệm) PDF Nhân viên được ủy quyền (không phải theo giờ hoặc trả lương) có thể sử dụng biểu mẫu này để nộp đơn xin hoàn thuế tiền lương năm 2020. Tháng Hai 4, 2021
Đơn xin hoàn thuế lương năm 2019 (nhân viên được ủy nhiệm) PDF Nhân viên được ủy quyền (không phải theo giờ hoặc trả lương) có thể sử dụng biểu mẫu này để nộp đơn xin hoàn thuế tiền lương năm 2019. Tháng Mười Hai 18, 2019
Đơn xin hoàn thuế lương năm 2018 (nhân viên được ủy nhiệm) PDF Nhân viên được ủy quyền (không phải theo giờ hoặc trả lương) có thể sử dụng biểu mẫu này để nộp đơn xin hoàn thuế tiền lương năm 2018. Tháng Hai 19, 2019
Lên trên