Chuyển đến nội dung chính

Mẫu Tín Thuế Việc Làm Cựu Chiến Binh

Tín dụng cho việc làm của các cựu chiến binh trở về của Lực lượng Vũ trang có sẵn cho những người sử dụng lao động thuê cựu chiến binh của quân đội Hoa Kỳ. Xem các biểu mẫu và hướng dẫn sau đây để biết chi tiết đầy đủ.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn đăng ký ghi danh của chủ lao động cho Tín Thuế Cựu chiến binh PDF Đơn xin tham gia Tín dụng cho việc làm của các cựu chiến binh trở về của Lực lượng Vũ trang. Tháng Mười Một 29, 2022
Đơn xin cấp Tín dụng Thuế Cựu chiến binh PDF Xác nhận sự tuân thủ của người nộp đơn với các yêu cầu đủ điều kiện và yêu cầu cấp tín dụng. Tháng Chín 12, 2019
Mẫu Chứng Nhận Tín Thuế Cựu Chiến Binh Của Nhân Viên Đủ Điều Kiện PDF Mẫu yêu cầu chứng nhận nhân viên đủ điều kiện cho mục đích nhận tín dụng. Tháng Chín 12, 2019
Bảng tính Tín Thuế Cựu Chiến Binh PDF Sử dụng bảng tính này để tính tín dụng thuế của quý vị cho việc sử dụng các cựu chiến binh trở về. Tháng Chín 21, 2016
Đầu trang