Chuyển đến nội dung chính

Đơn xin giấy phép sự kiện đặc biệt

Các nhà sản xuất sự kiện phải sử dụng mẫu đơn xin này để đăng ký tổ chức một sự kiện đặc biệt ở Philadelphia. Các nhà sản xuất sự kiện cũng phải nộp kế hoạch quản lý rượu để bán hoặc lấy mẫu đồ uống có cồn tại các sự kiện diễn ra trên tài sản của Thành phố. Giấy phép sự kiện đặc biệt được cấp bởi Văn phòng Sự kiện Đặc biệt (OSE).

Nếu bạn đang có kế hoạch tổ chức một lễ hội đường phố, bạn cũng phải nộp đơn xin đóng cửa đường phố lễ hội cho Sở Đường phố. Lễ hội đường phố là một sự kiện được tài trợ bởi một doanh nghiệp hoặc tổ chức hoặc diễn ra trên một con đường lớn, huyết mạch hoặc hành lang thương mại. Để tổ chức một bữa tiệc khối dân cư, thay vào đó bạn cần phải có giấy phép của bữa tiệc khối.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin giấy phép sự kiện đặc biệt PDF Sử dụng biểu mẫu này để đăng ký để tổ chức một sự kiện đặc biệt ở Philadelphia. Tháng Một 23, 2024
Bản tuyên thệ miễn bảo hiểm (bản minh chứng) PDF Hoàn thành bản tuyên thệ này để yêu cầu Thành phố Philadelphia từ bỏ yêu cầu bảo hiểm cho các cuộc biểu tình về tài sản của Thành phố. Tháng Một 23, 2024
Đơn xin đóng cửa đường liên hoan PDF Một đơn xin đóng cửa đường phố cho một sự kiện bên ngoài hệ thống Công viên Fairmount. Tháng Ba 31, 2022
Hướng dẫn về kế hoạch quản lý rượu PDF Hướng dẫn nộp kế hoạch quản lý rượu cho các sự kiện diễn ra trên tài sản của Thành phố. Tháng Hai 18, 2022
Lên trên