Chuyển đến nội dung chính

Ủy ban đặc biệt về đánh giá và cải cách quy định

Ủy ban Đặc biệt về Đánh giá và Cải cách Quy định đang làm việc để hợp lý hóa các hoạt động kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Báo cáo này phác thảo những thành tựu và thách thức trong việc cải thiện môi trường kinh doanh của Philadelphia.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Ủy ban Đặc biệt về Đánh giá & Cải cách Quy định: Báo cáo Tiến độ 2018 PDF Báo cáo phác thảo những thành tựu và thách thức đối với môi trường kinh doanh của Philadelphia. Tháng Chín 14, 2018
Đầu trang