Chuyển đến nội dung chính

Tài liệu dự án Smart Loading Zones

Dự án thí điểm Khu tải thông minh sẽ thử nghiệm các công nghệ liên quan đến hoạt động tải ở Philadelphia. Mục tiêu là:

  • Cung cấp một cách đáng tin cậy, hiệu quả để tài xế giao hàng sử dụng không gian lề đường một cách an toàn.
  • Quản lý hoạt động tải tăng lên.
  • Giảm bãi đậu xe không an toàn và bất hợp pháp.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Bản đồ vùng tải thông minh Tháng Mười 03, 2022
Bản đồ vùng tải thông minh (tiếng Tây Ban Nha) Tháng Mười 03, 2022
Bản đồ vùng tải thông minh (tiếng Trung) Tháng Mười 03, 2022
Đầu trang