Chuyển đến nội dung chính

Danh sách người nhận trợ cấp cứu trợ khẩn cấp của Salon và Tiệm cắt tóc

Chương trình Cứu trợ Khẩn cấp Salon và Tiệm hớt tóc (SABER), một sự hợp tác của Văn phòng Trao quyền và Cơ hội Cộng đồng, Bộ Thương mại Philadelphia, VesteDIN và Entrepreneur Works, đã cung cấp khoản tài trợ 5,000 đô la để chọn các doanh nghiệp trong ngành chăm sóc tóc nằm trong số những người bị ảnh hưởng xấu nhất bởi các hạn chế liên quan đến đại dịch của Thành phố.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Saber-Recipient-List-PDF cuối cùng Danh sách các doanh nghiệp được chọn để nhận giải thưởng từ Chương trình Trợ cấp Cứu trợ Khẩn cấp Salon và Tiệm hớt tóc Tháng Mười 13, 2021
Đầu trang