Chuyển đến nội dung chính

Trang trình bày hội thảo trên web về mã hệ thống ống nước Philadelphia

Vào ngày 24 tháng 1 năm 2024, Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & ampI) đã trình bày một khóa đào tạo cho công chúng về Sửa đổi Bộ luật Hệ thống ống nước Philadelphia 2018.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Trang trình bày đào tạo sửa đổi mã hệ thống ống nước Philadelphia 2018 PDF Các slide này đã được sử dụng trong khóa đào tạo mã hệ thống ống nước Philadelphia 2018 được tổ chức vào ngày 24 tháng 1 năm 2024. Tháng Một 26, 2024
Lên trên