Chuyển đến nội dung chính

Chính sách bảo mật của Sở Cứu hỏa Philadelphia

Thông báo này mô tả cách Sở Cứu hỏa Philadelphia (PFD) sử dụng và tiết lộ thông tin sức khỏe, quyền của bệnh nhân là gì và trách nhiệm của PFD là gì.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Chính sách bảo mật PDF Chính sách bảo mật của Sở Cứu hỏa Philadelphia. 23 Tháng Ba, 2022
Đầu trang