Chuyển đến nội dung chính

Chương trình thực phẩm của Parks & Rec và thông tin Playstreets

Vui lòng xem tờ rơi Playstreets 2024 bên dưới. Quay lại trang web Playstreets.

Hơn 50 năm trước, Philadelphia Parks & Recreation bắt đầu Playstreets. Chương trình này đóng cửa các đường phố được chỉ định để giao thông để trẻ em có một nơi an toàn để chơi khi trường học vắng mặt. Một tính năng chính của chương trình là các bữa ăn bổ dưỡng và đồ ăn nhẹ được cung cấp cho trẻ em. Thông tin ở đây cung cấp thêm chi tiết cho các tình nguyện viên Playstreet.

Tìm hiểu thêm về Playstreets và tình nguyện tổ chức một trang web bữa ăn.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tờ rơi Playstreets 2024 PDF Thông tin về chương trình ẩm thực mùa hè của Parks & Rec và Playstreets. Tháng Hai 21, 2024
Lên trên