Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn xây dựng hiệu suất cao của thành phố

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, tất cả các tòa nhà Thành phố mới được xây dựng hoặc cải tạo phải đạt được chứng nhận LEED Gold. Thay đổi này dựa trên sửa đổi năm 2022 đối với Mục 17-111 của Bộ luật Philadelphia.

Văn phòng Bền vững đã phát triển bản tóm tắt sau đây về hiệu quả năng lượng và tiêu chuẩn thiết kế môi trường cho các tòa nhà thành phố. Tài liệu này mô tả các phương pháp hay nhất để đạt được các tòa nhà hiệu suất cao, được chứng nhận LEED và lành mạnh.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Hướng dẫn Xây dựng Hiệu suất Cao của Thành phố PDF 9 Tháng Hai, 2023
Lên trên