Chuyển đến nội dung chính

Lịch họp Ủy ban lịch sử và các yêu cầu nộp

Ủy ban Lịch sử Philadelphia và các ủy ban cố vấn của nó tổ chức các cuộc họp công khai. Tại các cuộc họp này, họ xem xét:

  • Đơn xin giấy phép xây dựng cho công việc trên các tài sản được chỉ định trong lịch sử.
  • Các vấn đề liên quan đến chỉ định lịch sử. Điều này bao gồm các đề cử cho S ổ đăng ký Địa điểm Lịch sử Philadelphia.

Trang này lưu trữ lịch họp năm hiện tại của ủy ban, thời hạn nộp và các yêu cầu nộp.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Ngày và thời hạn họp của Ủy ban Lịch sử 2024 PDF Ngày 2024 và thời hạn nộp cho các cuộc họp của Ủy ban Lịch sử Philadelphia và các ủy ban của nó Tháng Hai 13, 2024
Hướng dẫn kinh doanh từ xa của Ủy ban Lịch sử PDF Hướng dẫn tiến hành kinh doanh từ xa với Ủy ban Lịch sử Philadelphia. 25 Tháng Năm, 2023
Lên trên