Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo thẩm định, lượng định, đánh giá đường phố lịch sử

Sở Đường phố đã đánh giá các điều kiện của các đường phố lịch sử của Thành phố vào năm 2013 và tạo ra báo cáo này. Báo cáo giúp Thành phố ưu tiên đầu tư vào việc phục hồi các đường phố lịch sử.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo thẩm định, lượng đị nh, đánh giá đường phố lịch sử PDF Báo cáo này bao gồm một đánh giá, lượng định, đánh giá các điều kiện đường phố lịch sử, chi phí có thể xảy ra để sửa chữa và các khuyến nghị về ưu tiên. Tháng Mười Hai 9, 2014
Đầu trang