Chuyển đến nội dung chính

Mẫu yêu cầu mảng bám lịch sử

Chương trình tấm bảng lịch sử nêu bật các tài sản đã được khôi phục, có ý nghĩa lịch sử ở Philadelphia. Nó được điều hành bởi Ủy ban Lịch sử Philadelphia, người duy trì Sổ đăng ký Địa điểm Lịch sử Philadelphia. Sử dụng biểu mẫu này, bạn có thể đăng ký để mua một tấm bảng cho tài sản lịch sử của bạn.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Mẫu yêu cầu mảng bám lịch sử PDF Một biểu mẫu để yêu cầu phê duyệt để mua và trưng bày một tấm bảng từ Ủy ban Lịch sử. Tháng Hai 13, 2019
Lên trên