Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép khai quật và các slide hội thảo trên web về bảo vệ tài sản liền kề

Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & ampI) đã trình bày tổng quan về các yêu cầu giấy phép khai quật nhằm tăng cường bảo vệ trong quá trình xây dựng. Các chủ đề được đề cập trong phiên thông tin này bao gồm:

  • Giấy phép khai quật và yêu cầu kế hoạch
  • Yêu cầu khảo sát và giám sát trước khi xây dựng
  • Thông báo bắt buộc cho chủ sở hữu bất động sản liền kề
  • Xây dựng và phục hồi địa điểm sau khi phá dỡ

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Giấy phép khai quật và các slide hội thảo trên web về bảo vệ tài sản liền kề - PDF được cập nhật Các slide hội thảo trên web này được trình bày vào ngày 9 tháng 11 năm 2022, cung cấp thông tin về các yêu cầu về giấy phép khai quật và tổng quan về các yêu cầu bảo vệ tài sản liền kề. Tháng Mười Hai 14, 2022
Đầu trang