Chuyển đến nội dung chính

Mẫu đơn xin tài khoản Thuế Thu Nhập

Nếu bạn làm việc tại Philadelphia, nhưng người thuê lao động của bạn không khấu lưu Thuế Lương Thành phố từ tiền lương của bạn, bạn phải trả Thuế Thu Nhập. Sử dụng biểu mẫu này để đăng ký tài khoản Thuế Thu Nhập.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin tài khoản Thuế Thu Nhập Nhân Viên PDF Sử dụng biểu mẫu này để đăng ký tài khoản Thuế Thu Nhập Nhân Viên. Tháng Tám 8, 2019
Lên trên