Chuyển đến nội dung chính

Sổ tay thiết kế đường phố hoàn chỉnh

Sổ tay Thiết kế Đường phố Hoàn chỉnh là một hướng dẫn cho:

  • Các nhóm cộng đồng muốn cải thiện đường phố lân cận.
  • Các nhà phát triển đang tìm cách xây dựng các dự án mới.
  • Nhân viên thành phố thiết kế đường phố để đáp ứng các tiêu chuẩn giao thông của thế kỷ 21.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Sổ tay Thiết kế Đường phố Hoàn chỉnh (2017) PDF Phương pháp lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng và duy trì các đường phố thành phố an toàn, hiệu quả, đa năng. Tháng Chín 14, 2017
Đầu trang