Chuyển đến nội dung chính

Lịch dọn dẹp

Chương trình Cải thiện Đời sống Cộng đồng (CLIP) gửi công nhân Thành phố đến các khu dân cư xung quanh Thành phố để dọn dẹp các lô đất trống. Lịch này hiển thị mã ZIP mà các nhóm dọn dẹp sẽ truy cập mỗi ngày.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Lịch dọn dẹp chương trình lô trống xlsx Sử dụng lịch này để xem khi nào các nhóm dọn dẹp CLIP sẽ đến khu vực lân cận của bạn. Tháng Hai 28, 2019
Đầu trang