Chuyển đến nội dung chính

Thuế thu nhập và thu nhập kinh doanh theo ngành

Các tài liệu này cho thấy các bộ sưu tập BIRT được chia nhỏ theo lĩnh vực.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Các khoản thu thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập doanh nghiệp (BIRT) 2018-2021 PDF Tóm tắt BIR/BPT được chia nhỏ theo ngành cho năm 2018-2021. 14 Tháng Sáu, 2023
Các khoản thu thuế thu nhập và thu nhập doanh nghiệp (BIRT) 2009-2019 PDF Tóm tắt BIR/BPT được chia nhỏ theo ngành trong giai đoạn 2009-2019. Tháng Tư 6, 2021
Các khoản thu thuế thu nhập và thu nhập doanh nghiệp (BIRT) 2008-2018 PDF Tóm tắt BIR/BPT được chia nhỏ theo ngành trong giai đoạn 2008-2018. 26 Tháng Ba, 2020
Các khoản thu thuế thu nhập và thu nhập doanh nghiệp (BIRT) 2004-2017 PDF Tóm tắt BIR/BPT được chia nhỏ theo ngành trong giai đoạn 2004-2017. Tháng Năm 21, 2019
Đầu trang