Ruka kwa yaliyomo kuu

Miti, mbuga na mazingira

Omba mbwa kukimbia

Kabla ya kuanza

Tafadhali kumbuka kuwa mchakato wa kupata mbwa kukimbia ni mrefu na unahusisha hatua nyingi ikiwa ni pamoja na:

 • Kupata kikundi cha watu pamoja ambao wanakubali kuwa “chombo cha kuandaa.” Hili ni kundi ambalo litakubali kujitolea kuweka mbwa akikimbia katika hali nzuri kwa miaka ijayo.
 • Kufanya mpango juu ya kukimbia kwa mbwa, pamoja na kufikiria na kukubali kuongeza pesa zinazohitajika kujenga mbwa kukimbia na kuitunza kila mwaka. Gharama za kujenga na kudumisha kukimbia kwa mbwa hutofautiana kulingana na eneo, saizi, na upatikanaji wa huduma, kama maji.

Nani

Mtu yeyote anaweza kuomba mbwa kukimbia katika Hifadhi ya Philadelphia au kituo cha rec, lakini kukimbia mbwa haiwezekani kupitishwa isipokuwa:

 • Eneo lililopendekezwa liko umbali wa angalau futi 200 kutoka makazi ya jirani.
 • Eneo lililopendekezwa ni angalau futi 100 mbali na mwili wowote wa maji.
 • Mtu anayeiomba ana msaada kutoka kwa wajitolea wengine na jamii.

Viwanja vya Philadelphia na Burudani vitazingatia maombi ya kuunda mbwa kukimbia kwenye Hifadhi na Rec mali kwa msingi wa kesi na kesi.

Wapi na lini

Maombi ya kukimbia mbwa yanaweza kuwasilishwa kwa barua pepe kwa pprstewardship@phila.gov.

Jinsi

Ikiwa una uwezo wa kuunda chombo cha kuandaa na unafikiri unaweza kukusanya fedha, unapaswa kuwasilisha yafuatayo kwa maandishi:

 • Tambua mbuga au kituo cha rec kilichopendekezwa kwa kukimbia kwa mbwa.
 • Toa ramani ya eneo maalum ambalo ungependa kutumia kwa kukimbia kwa mbwa.
 • Tambua wanachama wa chombo cha kuandaa ambacho kitasimamia, kudumisha, na kujitolea kuongeza fedha zinazohitajika kwa kukimbia kwa mbwa. Jumuisha jina, anwani, anwani ya barua pepe, na nambari ya simu.
 • Onyesha msaada wa kitongoji kutoka kwa viongozi waliochaguliwa na mashirika ya jamii. Unaweza kuonyesha msaada wa jirani kwa kuwa na barua kutoka kwa vikundi hivi au watu:
  • Kikundi cha marafiki au Baraza la Ushauri linalohusiana na wavuti.
  • Vyama vya kiraia.
  • Mashirika ya Maendeleo ya Jamii.
  • Condo au vyama mpangaji.
 • Kubali kwamba shirika la kuandaa linawajibika kwa kuchangisha gharama zote kubuni na kujenga kulingana na Viwango vya Hifadhi na Rec. Maboresho yanayotakiwa yatajumuisha:
  • Uzio.
  • Turf bandia inayofaa kwa mbwa.
  • Taa.
  • Huduma ya maji.
  • Vipokezi vya takataka.
  • Kiti.
  • Ishara.
 • Kuendeleza usimamizi na mipango ya kifedha ili kuendeleza tovuti, ikiwa ni pamoja na juhudi zinazoendelea za kutafuta fedha kwa gharama za matengenezo.
 • Pitia miongozo ya kuunda kukimbia kwa mbwa. Hakikisha pendekezo lako linafuata miongozo hii.

Mara baada ya kukamilisha hatua zilizo hapo juu, wasilisha pendekezo kwa pprstewardship@phila.gov.

Baada ya kupokea, pendekezo litapitiwa na uongozi wa Hifadhi na Rec na kujadiliwa na ofisi yako ya Halmashauri ya Jiji la Wilaya.

Baada ya kukagua, Parks & Rec itaomba mkutano na chombo cha kuandaa kujadili pendekezo lako kwa undani zaidi.

Parks & Rec watatoa uamuzi ndani ya miezi mitatu baada ya kupokea pendekezo hilo.

Juu