Ale nan kontni prensipal

Redakte desizyon teknik

Dokiman sa yo reflete desizyon lèt prive ki soti nan Depatman Revni an repons a demann kontribyab espesifik yo. Lèt yo te redacted pou pwoteje idantite kontribyab yo ki te fè demann yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou desizyon teknik, gade teknik (lèt prive) desizyon.

Non Deskripsyon Lage Fòma
Desizyon sou apporsyonman revni nèt BIRT a ak resi brit PDF Redakte desizyon lèt prive ki gen rapò ak aplikabilite nan revni a nèt ak resi brit pòsyon nan revni biznis la ak resi taks (BIRT) nan yon vant atribiye a bòn volonte. Jen 2, 2023
Sik bwason sijè a PBT PDF Adrès si wi ou non konsesyonè-fabrike bwason sikre yo toujou sijè a taks sou bwason Philadelphia (PBT). Jen 2, 2023
Lavant bòn volonte ak byen mèb desizyon PDF Redakte desizyon lèt prive ki gen rapò ak aplikabilite nan revni biznis la ak resi taks (BIRT) nan lavant atribiye nan bòn volonte ak byen mèb. Jen 2, 2023
Philadelphia pwopriyete rezidansyèl sijè a SIT PDF Desizyon sou si wi ou non yon pwopriyete rezidansyèl nan Philadelphia se sijè a taks sou revni Lekòl Vil la (SIT). Jen 2, 2023
Desizyon Taks sou Salè ki pa rezidan (an Anglè) PDF Adrese aplikabilite Taks sou Salè a pou salè yo peye anplwaye ki pa rezidan yo. Jen 2, 2023
Bwason ki gen sik desizyon PDF Desizyon sou si wi ou non konsantre nan frizè, améliorant dlo, ak melanje mache yo sijè a Vil la nan taks sou bwason Sugar-sikre Philadelphia a (SBT). Jen 2, 2023
Benefis chomaj siplemantè desizyon PDF Redakte desizyon lèt prive ki gen rapò ak aplikabilite nan Taks sou Salè a nan avantaj chomaj siplemantè. Fevriye 06, 2009
Manm Komisyon Konsèy Doc Èske manm konsèy volontè angaje nan biznis pou rezon taks sou privilèj biznis (BPT), ak taks pwofi nèt (NPT)? Janvye 25, 2017
Nouvo Mache Kredi Taks ak Biznis Privilèj Taks Doc Adrès si yon moun oswa yon òganizasyon ki te resevwa yon Kredi Taks Nouvo Mache toujou sijè a Taks Privilèj Biznis la. Janvye 25, 2017
UBTI sijè a BIRT ak CAL doc Desizyon sou si Federal ki pa gen rapò ak biznis taks sou revni (UBTI) sijè Vil Philadelphia biznis revni ak resi taks ak lisans aktivite komèsyal. Janvye 25, 2017
Top