Ale nan kontni prensipal la

Lejislasyon & Avoka Legal Inite

Lejislasyon & Avoka Legal Inite

Avoka nan Lejislasyon an & Legal Avoka Inite jwi fè rechèch sou ak lit ak pwoblèm legal ak politik. Inite a travay ak Biwo Majistra a, Konsèy Minisipal, ak tout ajans nan vil la nan ekri, revize, ak konsèy sou lejislasyon. Sa gen ladan rechèch konsènan pwoblèm ki rive anba konstitisyon eta a ak federal, prevansyon eta a, ak Konstitisyon an Règ Philadelphia Kay.

Avoka nan inite a tou bay anpil opinyon legal-tou de fòmèl ak enfòmèl-konseye ofisyèl Vil sou tout kalite kesyon entèpretasyon lejislatif. Divizyon Dwa-a-Konnen Inite a konseye tout depatman Vil la konsènan demann dosye piblik dapre Lwa Dwa-a-Konnen ak lòt zafè divilgasyon piblik epi li reprezante Vil la an koneksyon avèk apèl ki depoze nan Biwo Dosye Open Commonwealth la.

Lidèchip

Lewis Rosman
Depite chèf vil procureur
Plis +
Non Tit travay Telefòn #
Zoey Chenitz, (li/li/li) Senior Avoka
Lejislasyon & Legal Avoka Inite
(215) 683-5021
Omar Rabady Depite vil avoka
lejislasyon & avoka legal inite w la
(215) 683-5032
Shea Skinner, (li/li/li) Asistan City Avoka
Lejislasyon & Legal Avoka Inite
(215) 683-5078
Margot Smith, (li/li/li) Depite vil avoka
lejislasyon & avoka legal inite w la
(215) 683-5527
Javier Soler Asistan City Avoka
Lejislasyon & Legal Avoka Inite
(215) 683-2998
Reynelle Staley, (li/li/li) Senior Avoka
Lejislasyon & Legal Avoka Inite
(215) 683-5013
Padon, pa gen okenn rezilta pou rechèch sa a.
Top