Chuyển đến nội dung chính

Thư viện Nicetown-Tioga


Một dự án Xây dựng lại

Về

Thư viện Nicetown-Tioga phục vụ cộng đồng Nicetown và Tioga. Thư viện cung cấp máy tính, không gian họp, máy photocopy, máy in, phòng vệ sinh công cộng và truy cập internet không dây.

Kết nối

Địa chỉ
3720 N Broad St.
Philadelphia, PA 19140
Website Thư viện miễn phí

Tình trạng dự án: Interim Improvements Complete

Quản lý dự án

Xây dựng lại đang dẫn đầu dự án này - các cải tiến trang web bổ sung hiện đang chờ xử lý. Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi tại rebuild@phila.gov.

 

 

 

Đầu trang