Chuyển đến nội dung chính

Thư viện Lawncrest


Một dự án Xây dựng lại

Giới thiệu

Chi nhánh Thư viện Miễn phí này phục vụ các cộng đồng Lawndale, Crescentville, Lawncrest và Cedar Grove. Nó mở cửa vào ngày 18 tháng 9 năm 1961 và được cải tạo lần cuối vào năm 2000. Thư viện phục vụ như một địa điểm phổ biến cho các cuộc họp cộng đồng, cung cấp dịch vụ cho những người Mỹ mới và tổ chức một chương trình xóa mù chữ cho thanh thiếu niên năng động.

Trung tâm Giải trí Lawncrest cũng là một địa điểm dự án Xây dựng lại.

Kết nối

Địa chỉ
6098 Rising Sun Ave.
Philadelphia, PA 19111
Website Thư viện miễn phí

Tình trạng dự án: Design and Community Engagement

Quản lý dự án

Community Ventures đang dẫn đầu dự án này. Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với họ tại lawncrest@community-ventures.org.

 

Đầu trang