Chuyển đến nội dung chính

Thư viện cộng đồng Fishtown


Một dự án Xây dựng lại

Về

Nằm trong một trạm cứu hỏa và chuồng ngựa cũ, Thư viện Cộng đồng Fishtown là một cấu trúc gạch ba tầng, 124 năm tuổi phục vụ Fishtown và New Kensington. Lập trình thường xuyên bao gồm các lớp học nấu ăn cho trẻ em, hỗ trợ giáo dục người lớn và các lớp học xóa mù chữ gia đình.

Kết nối

ĐịA Chỉ
1217 Đại lộ Montgomery
Philadelphia, PA 19125
Website Thư viện miễn phí

Cập nhật dự án: Interim Improvements Completed

Quản lý dự án

Các cải tiến trang web bổ sung đang chờ xử lý.

Xây dựng lại đang dẫn đầu dự án này. Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi tại rebuild@phila.gov.

 

Lên trên