Chuyển đến nội dung chính

Trang trình bày hội thảo trên web về kiểm tra ảo

Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & ampI) đã trình bày một hội thảo trên web cho công chúng về chương trình thí điểm kiểm tra ảo.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Trang trình bày hội thảo trên web về kiểm tra ảo PDF Các slide này đã được sử dụng trong hội thảo trên web về kiểm tra ảo được tổ chức vào ngày 24 tháng 10 năm 2023. 24 Tháng Mười, 2023
Lên trên