Chuyển đến nội dung chính

Tài liệu tái chế và ủ phân

Tìm hiểu thêm về trung tâm tái chế hữu cơ của chúng tôi hoặc đăng ký doanh nghiệp của bạn để nhận phân trộn hoặc đổ vật liệu hữu cơ.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Bảng giá và bản đồ của Trung tâm Tái chế Hữu cơ - 2022 PDF Tờ rơi này hiển thị mức giá hiện tại để nhận và xử lý bởi những người làm cảnh, trung tâm vườn và nhà thầu. Nó cũng bao gồm một bản đồ hiển thị bố cục của trung tâm tái chế hữu cơ. Sửa đổi 6-23-22. Tháng Sáu 23, 2022
Mẫu đăng ký Trung tâm Tái chế Hữu cơ Fairmount Park PDF Sử dụng biểu mẫu này nếu bạn là một doanh nghiệp muốn sử dụng trung tâm tái chế. Tháng Mười Một 15, 2017
Lên trên