Chuyển đến nội dung chính

Lịch phát sóng PhlGovTV

PhlGovTV là mạng phát sóng cho các cơ quan và ban ngành chính quyền Thành phố. Chương trình bao gồm tin tức, các vấn đề lập pháp, thông báo và thông báo công khai từ Thành phố Philadelphia.

PhlGovTV có sẵn bằng cách phát trực tiếp và trên Xfinity Channel 64 và Fios Channel 40. Để phù hợp với tài liệu trực tiếp, sự chậm trễ lên lịch phát sóng có thể xảy ra.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Lịch phát sóng hàng tuần của PhlGovTV xlsx Lịch phát sóng hàng tuần cho PhlGovTV, mạng phát sóng cho các cơ quan và ban ngành chính quyền Thành phố. 7 Tháng Sáu, 2023
Lịch phát sóng hàng tuần của PhlGovTV PDF Lịch phát sóng hàng tuần cho PhlGovTV, mạng phát sóng cho các cơ quan và ban ngành chính quyền Thành phố. 7 Tháng Sáu, 2023
Lên trên