Chuyển đến nội dung chính

Trở thành khách hàng thuê nước thương mại

Sau khi bạn hoàn thành biểu mẫu dưới đây, vui lòng gửi cùng với các tài liệu cần thiết cho Cục Doanh thu Nước (WRB).

Lưu biểu mẫu đã hoàn thành dưới dạng tệp PDF trên máy tính của bạn hoặc chụp ảnh rõ ràng bằng điện thoại thông minh của bạn và gửi email đến wrb.contactintake@phila.gov.

Vui lòng bao gồm tên và địa chỉ của bạn trong dòng chủ đề. Đại diện khách hàng của WRB sẽ trả lời tình trạng đơn xin của bạn và hướng dẫn thêm.

Bạn cũng có thể gửi biểu mẫu và bản sao tài liệu của mình qua thư đến:

Thành phố Philadelphia
WRB Intake /CU - Tầng 3
1401 John F. Kennedy Blvd.
Philadelphia, PA 19102

Hoặc sử dụng hộp trả khách của Đơn vị Tiếp nhận, nằm ở tầng sảnh của Tòa nhà Dịch vụ Thành phố:
1401 John F. Kennedy Blvd.

Bạn cũng có thể mang đơn xin của mình đến văn phòng vệ tinh Đông Bắc Philadelphia của chúng tôi: 7522 Castor Ave., Philadelphia, PA 19152

Nếu bạn có thắc mắc về cách điền hoặc gửi biểu mẫu này, hãy gọi (215) 685-6300.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin thuê nhà thương mại (có thể điền) PDF Sử dụng biểu mẫu này để đăng ký trở thành khách hàng nước cho thuê thương mại Tháng Mười 19, 2021
Solicitud para ser en un nuevo cliente del servicio de agua, como inquilino de un negocio PDF Utilice este formario para pedir que la factura del servicio de agua sea puesta a su nombre, cuando usted es el/la inquilino/a de un negocio. Used puede rellenar este formulario en una computadora. Luego envíela por correo postal o correo electrónico. Tháng Sáu 17, 2021
申 请 成 为 新 的 水 客 户,作 为 商 业 店 面 的 承 人 PDF 如 果 你 用 商 业 空 间,请 使 用 此 表 格 要 求 将 水 费 计 单 放 在 你 的 名 下。 你 可 以 在 计 算 机 上 điền 写 此 表 格。 然 后 通 过 邮 寄 或 电 子 邮 件 发 送。 Tháng Sáu 23, 2021
Lên trên