Chuyển đến nội dung chính

Cập nhật dịch vụ

Thành phố Các văn phòng thành phố mở cửa cho giờ làm việc thông thường. Một số dịch vụ đang được cung cấp trực tuyến hoặc theo lịch hẹn. Để tìm hiểu thêm, hãy kiểm tra với bộ phận quan tâm của bạn.
Quá cảnh Để biết thông tin về tuyến đường SEPTA cụ thể, hãy xem trạng thái hệ thống theo thời gian thực.
Thùng rác & tái chế Bộ sưu tập rác và tái chế đang đúng tiến độ.

Tin tức mới nhất+sự kiện

Xem thêm từ Thành phố Philadelphia

Nhận thông báo, bài đăng, thông cáo báo chí và sự kiện mới nhất.

Tài nguyên chung

Lên trên