Ale nan kontni prensipal

Opioid Repons Inite

Resous

Paj sa a gen resous, pwogram ki gen rapò, ak dokiman.

Ale nan:


Rediksyon mal

Òganizasyon

  • Mal Rediksyon Kowalisyon se yon òganizasyon nasyonal ki ankouraje sante ak diyite moun ak kominote ki afekte nan itilizasyon dwòg.
  • Prevansyon Point Philadelphia ap chèche ankouraje sante, otonòm, ak sekirite pou kominote ki afekte nan itilizasyon dwòg ak povrete.
  • Angels in Motion ap travay chanje fason moun ki soufri ak maladi a nan dejwe yo trete yon sèl lavi nan yon moman.
  • SOL Kolektif travay nan fen kriz la surdozaj ak defansè pou sit prevansyon surdozaj.

Edikasyon ak defans

Sante matènèl ak timoun

Sante mantal


Sipò dejwe

  • Alkolik Anonymous ofri reyinyon sipò pou rekipere alkòl.
  • Nakotik Anonymous ofri reyinyon sipò pou rekipere itilizatè dwòg.
  • PRO-ACT bay resous ak opòtinite pou diminye enpak dejwe, chòk, ak lòt pwoblèm sante ki gen rapò.

Lojman ak ensekirite manjeTop