Ale nan kontni prensipal la

Achiv Pwojè rezilyans Philadelphia

Nan mwa Oktòb 2018, Majistra Jim Kenney te siyen yon lòd egzekitif pou konbat kriz opioid la. Lòd sa a aktive 35 Biwo Vil pou yon repons pou ijans jwenti.

Pwojè rezilyans Philadelphia konsantre sou bezwen ki pi ijan ak katye kritik, ki gen ladan Kensington ak zòn ki antoure yo. Sèt zòn misyon kle pwojè a te:

  • Netwaye gwo encampments.
  • Redui aktivite kriminèl.
  • Redui kantite moun ki pa pwoteje yo.
  • Diminye fatra ak fatra.
  • Redui surdozaj ak gaye nan maladi enfeksyon.
  • Ogmante opsyon tretman.
  • Mobilize resous kominotè yo.

Majistra Kenney pwolonje lòd egzekitif la de fwa. Repons lan ijans kowòdone kouri jiska desanm 2019.

Paj sa a gen dokiman sou Pwojè Rezistans lan. Pou plis enfòmasyon sou pwojè a, ki gen ladan rapò pwogrè, vizite pòs blog la ak achiv lage laprès.

Top