Ale nan kontni prensipal la

Opioid Repons Inite

Estrikti ak istwa

Estrikti nou

Inite Repons Opioid (ORU) konsiste de kat gwoup estrateji ki adrese enpak sante ak sekirite kriz sa a. Gwoup yo enkli:

  • Sipò Kominotè - Ogmante angajman kominote a ak opòtinite pou rezidan yo
  • Prevansyon - Redui surdozaj ak sove lavi moun
  • Sekirite Piblik - Diminye aktivite kriminèl ki gen rapò ak opioid ak ogmante livrezon sèvis sosyal
  • Tretman - Ogmante aksè nan tretman ak opsyon

Chak gwoup ap travay nan direksyon yon pi gwo, plan inifye soulaje chay la nan opioids sou kominote nou yo.


Istwa nou

Nan 2018, yon lòd egzekitif yo te rele kriz la ap grandi opioid kòm yon ijans sante piblik. Lòd sa a te kreye Pwojè rezilyans Philadelphia, ki te dirije repons ijans lan pou prèske de zan. Pwojè sa a konsantre sou Kensington, episant lan nan kriz la opioid. Pandan ke pwojè a te fini nan mwa desanm 2019, bezwen kominote a kontinye evolye.

An fevriye 2020, Vil la te lanse ORU pou kontinye ak elaji sou travay sa a. Sa a asire ke batay la kont kriz la opioid ta rete yon priyorite City. ORU byen vit reponn a nouvo defi atravè vil la, lajman akòz enpak la fòmidab COVID-19 te gen sou epidemi an opioid.

Top