Ale nan kontni prensipal la

COVID-19

Chwazi mask: Pwoteje tèt ou ak moun ou renmen yo

Direktiv sa yo refere a maskin pou piblik la an jeneral.

Maskin se pa yon kondisyon nan Philadelphia. Sepandan, maskin se toujou yon zouti enpòtan pou ede anpeche pwopagasyon COVID-19 ak lòt viris respiratwa. Ou ka deside mete yon mask oswa respiratè (tankou yon N95 oswa KN95) lè ou andedan kay la nan anviwònman piblik yo. Enstalasyon swen sante endividyèl yo ka gen egzijans maskin pou anplwaye yo ak vizitè yo. Aprann plis bagay sou maskin nan anviwònman swen sante (PDF).

Moun ka chwazi mete yon mask nenpòt ki lè. Pa gen moun ki ta dwe entèdi nan mete yon mask oswa respiratè pou nenpòt ki rezon. Menm si ou pa gen gwo risk pou ou malad anpil nan COVID-19, ou ka deside mete yon mask nan sèten anviwònman pou pwoteje tèt ou kont maladi. Yon mask-wo kalite (N95 oswa KN94) ka limite ekspoze ou a COVID-19 patikil nan lè a epi yo ka espesyalman itil si ou se nan espas ki mal ayere andedan kay la.

Mete yon mask: Faktè yo konsidere

 • Mete yon mask andedan kay la nan anviwònman piblik si ou gen gwo risk pou maladi grav ak COVID-19. Sa gen ladan si ou:
  • Gen sèten kondisyon medikal.
  • Fè yon sistèm iminitè febli oswa yo imunokonpwomèt.
  • Èske gen plis pase laj la nan 50 ak espesyalman plis pase laj la nan 65.
   • Si ou gen gwo risk pou ou malad, pale ak founisè swen sante ou sou lòt fason ou ka anpeche enfeksyon COVID-19. Ou ka mande tou sou tretman si ou malad.
 • Mete yon mask si ou pase tan ak yon moun ou renmen ki nan youn oswa plis kategori pi wo a.
 • Mete yon mask si ou pral andedan kay la nan yon kote ki gen anpil moun piblik.
 • COVID-19 Lopital Admisyon Nivo. Ou ta dwe konsidere tou mete yon mask nan anviwònman piblik andedan kay la lè COVID-19 Lopital Admisyon Nivo Konte ou an wo. Chèche konnen plis enfòmasyon sou konsèy CDC a pou chak nivo epi gade nivo konte ou nan Zouti Tcheke Konte CDC a.

Depatman Sante ap kontinye kontwole done transmisyon nivo lokal yo. Ou ka revize dènye done ki disponib sou tablodbò done tès nou an.

Lòt konsèy sekirite

Lòt konsèy

Top