Ale nan kontni prensipal

Fòm Egzanpsyon Frè Komèsyal Fatra

Ranpli fòm sa a si oumenm oswa òganizasyon ou an egzante pou peye Frè Fatra Komèsyal la. Ou egzante si:

  • Ou sèvi ak yon Hauler prive.
  • Ou posede pwopriyete a ak abite nan li a plen tan, san yo pa nenpòt lokatè.
  • Pwopriyete a se yon kay pou adore.
  • Pwopriyete a vid.

Non Deskripsyon Lage Fòma
Fòm egzanpsyon Frè Fatra Komèsyal PDF Itilize fòm sa a si ou gen yon egzanpsyon pou peye pou koleksyon fatra Vil la. 12 Desanm 2023
Lèt enfòmasyon sou bòdwo Frè Koleksyon Refize a pou 2024 PDF Lèt sa a eksplike fatra ak resiklaj frè Vil la pou pwopriyete komèsyal, milti-inite rezidansyèl, ak melanje. Li gen ladan tou enfòmasyon sou opsyon peman, ak kouman pou aplike pou yon rediksyon frè oswa egzansyon. 12 Desanm 2023
Kat figi rekiperasyon papye pou 2024 PDF Esta carta explica la tarifa para el servicio minisipal de recolección de basuras, destinada a las propiedades comerciales, unidades residenciales múltiples, o de usos múltiples. También explica las opciones de pago y cómo solicitar una exención de la tarifa. 12 Desanm 2023
2023 Refize fòm egzanpsyon PDF Itilize fòm sa a si ou gen yon egzanpsyon pou peye pou koleksyon fatra Vil la. avril 12, 2023
Lèt enfòmasyon sou bòdwo Frè Koleksyon Refize a pou 2023 PDF Lèt sa a eksplike fatra ak resiklaj frè Vil la pou pwopriyete komèsyal, milti-inite rezidansyèl, ak melanje. Li gen ladan tou enfòmasyon sou opsyon peman, ak kouman pou aplike pou yon rediksyon frè oswa egzansyon. avril 12, 2023
Carta sou figi rekiperasyon papye pou 2023 PDF Esta carta explica la tarifa para el servicio minisipal de recolección de basuras, destinada a las propiedades comerciales, unidades residenciales múltiples, o de usos múltiples. También explica las opciones de pago y cómo solicitar una exención de la tarifa. avril 12, 2023
2022 Refize fòm egzanpsyon PDF Itilize fòm sa a si ou gen yon egzanpsyon pou peye pou koleksyon fatra Vil la. Novanm 4, 2021
Lèt enfòmasyon sou bòdwo Frè Koleksyon Refize a pou 2022 PDF Lèt sa a eksplike fatra ak resiklaj frè Vil la pou pwopriyete komèsyal, milti-inite rezidansyèl, ak melanje. Li gen ladan tou enfòmasyon sou opsyon peman, ak kouman pou aplike pou yon rediksyon frè oswa egzansyon. Novanm 4, 2021
Carta sou figi rekiperasyon basuras pou 2022 PDF Esta carta explica la tarifa para el servicio minisipal de recolección de basuras, destinada a las propiedades comerciales, unidades residenciales múltiples, o de usos múltiples. También explica las opciones de pago y cómo solicitar una exención de la tarifa. Novanm 4, 2021
2021 Refize fòm egzanpsyon PDF Itilize fòm sa a si ou gen yon egzanpsyon pou peye pou koleksyon fatra Vil la. Novanm 3, 2020
Lèt enfòmasyon sou bòdwo Frè Koleksyon Refize a pou 2021 PDF Lèt sa a eksplike fatra ak resiklaj frè Vil la pou pwopriyete komèsyal, milti-inite rezidansyèl, ak melanje. Li gen ladan tou enfòmasyon sou opsyon peman, ak kouman pou aplike pou yon rediksyon frè oswa egzansyon. Novanm 9, 2020
Papye sou papye rekiperasyon kat pou 2021 PDF Esta carta explica la tarifa para el servicio minisipal de recolección de basuras, destinada a las propiedades comerciales, unidades residenciales múltiples, o de usos múltiples. También explica las opciones de pago y cómo solicitar una exención de la tarifa. Novanm 9, 2020
Top