Ale nan kontni prensipal

Imobilye taks avi pwogram deferral

Pwogram deferral taks sou Imobilye a ede pwopriyetè pwopriyete yo ranvwaye peman sou taks sou Imobilye yo lè kantite lajan yo dwe ogmante pa plis pase 15% nan ane anvan an.

Kalifikasyon an baze sou revni anyèl kay la. Lòt egzijans yo enkli itilizasyon pwopriyete a kòm rezidans prensipal mèt kay la.

Pwopriyetè pwopriyete yo ka itilize feyè ki anba la a pou jwenn plis enfòmasyon sou kalifikasyon, direktiv, ak dat limit pou aplike.

Non Deskripsyon Lage Fòma
2018 Imobilye taks deferral notifikasyon deferal Flyer PDF Flyer enfòmasyon sou benefis, direktiv, ak dat limit aplikasyon an pou pwogram deferral taks nan Imobilye nan 2018. janvye 11, 2018
2018 Imobilye taks deferral notifikasyon feyè (español) PDF Folleto informativo sobre los beneficios, las pautas, y la fecha límite para el programa de aplazamiento de pagos del impuesto sobre bienes inmuebles en 2018. janvye 11, 2018
Top