Ale nan kontni prensipal la

Plan Amelyorasyon Sante Kominotè

Plan Amelyorasyon Sante Kominotè (CHIP) te devlope pa yon gwoup divès òganizasyon ki reprezante divès sektè nan Philadelphia, ki gen ladan sante piblik, edikasyon, devlopman kominotè, swen sante, biznis, ak sèvis sosyal. CHIP la te baze, an pati, sou done ki sòti nan Evalyasyon Sante Kominotè Philadelphia a.

CHIP la idantifye yon seri priyorite ak estrateji pou sante amelyore nan Philadelphia, en wòl òganizasyon non-gouvènmantal yo. Twa priyorite yo nan CHIP la se: aksè nan swen, sante konpòtman, ak maladi kwonik ki gen rapò ak rejim alimantè pòv ak inaktivite fizik.

Top