Ale nan kontni prensipal la

Dokiman odit

Òganizasyon yo gen egzijans odit anyèl si yo te resevwa finansman nan men:

  • Divizyon Lojman ak Devlopman Kominotè (DHCD).
  • Depatman Komès.
  • Otorite redevlopman Philadelphia.
  • Philadelphia lojman devlòpman Corporation.

Dokiman yo isit la sipòte pwosesis la odit. Pou plis enfòmasyon, vizite paj odit DHCD a.

Top