Ale nan kontni prensipal la

Inite

Biwo Egzekitif

Direktè Finans, Rob Dubow

Biwo Direktè Finans la bay sipèvizyon pou politik fiskal Vil la, pou divès pwogram ki nan Depatman Finans ki nan lis anba a, ak pou ajans ki rapòte bay Direktè Finans lan, ki gen ladan Biwo Trezorye Vil la, Depatman Revni, Biwo Evalyasyon Pwopriyete, ak Komisyon Konsèy Pansyon ak Retrèt.


Sant Sèvis Administratif

Direktè Administrasyon, Devlopman ak Fòmasyon, Elizabeth Hanley

Sant Sèvis Administratif (ASC) bay sèvis finansye ak/oswa administratif pou divès depatman Vil la. Depatman sa yo gen ladan Biwo Direktè Finans, Depatman Akizisyon, Biwo Trezorye Vil la, Biwo Resous Imèn, Biwo Inovasyon ak Teknoloji, ak Komisyon Sèvis Sivil la. Anplis de sa, ASC a delivre fòmasyon ak lòt inisyativ kapasite-bilding amelyore pratik finansye ak pwosedi nan tout vil la.


Kontwòl Entèn ak Konfòmite

Direktè Kontwòl Entèn ak Konfòmite, Mervisa Johnson

Kontwòl Entèn ki responsab pou mete ajou ak asire konfòmite avèk Pwosedi Kontablite Creole Vil la (SAPs) ak ede depatman ak pwoteje resous Vil la, diminye inefikasite, ak kenbe fyab la ak presizyon nan kontablite ak opere done. Kontwòl Entèn travay tou avèk Kontwolè Vil la pou adrese zafè konfòmite entèn ak ekstèn Vil la, pran mezi pou revize règleman, pwosedi, ak pratik Vil la; idantifye zòn feblès; devlope nouvo pwosedi; epi asire depatman yo konfòme yo ak règleman etabli ak mezi kontwòl entèn yo.


Pewòl

Direktè pou Pewòl, Valerie Hayes

Pewòl Santral trete pewòl chak semèn ak pewòl espesyal pou tout anplwaye Vil aktif nan Philadelphia nan vil la 50+depatman opere. Pewòl tou kouche moute depo dirèk ak pwosesis garnishments salè ak sèten dediksyon pewòl volontè.


OnePhilly

Direktè pou OnePhilly, Tonya Brinkley

OnePhilly sipèvize modènizasyon resous imen Vil la, pewòl, pansyon, ak sistèm benefis marginal, ansanm ak amelyorasyon pwosesis biznis ki asosye ki pral pèmèt pou operasyon pi efikas ak amelyore sèvis pou anplwaye yo.


Biwo Kontablite

Direktè, Josefine Arevalo

Kontablite anrejistre aktivite finansye Vil la, kenbe sistèm kontablite santralize Vil la, etabli ak ranfòse Pwosedi Kontablite Creole pou jesyon ak depans nan tout dola asire ke bon kontwòl entèn yo nan plas pwoteje lajan City, pwosesis peman machann, ak pwoblèm rapò finansye.

Pou aprann plis sou kontablite gouvènman an, li papye blan Gouvènman Kontablite Standards Komisyon Konsèy la (PDF).


Bidjè ak Biwo Sibvansyon

Direktè Bidjè, Sabrina Maynard

Biwo Bidjè a asire sante fiskal alontèm Vil la pandan y ap asiyen resous ki nesesè pou pwogram ak sèvis Vil yo opere avèk efikasite ak efikasite epi pou sèvi tout Philadelphians egitableman. Bidjè sipèvize preparasyon an nan bidjè yo opere ak kapital la. Yon fwa bidjè fonksyònman ak kapital yo adopte, Biwo Bidjè a responsab pou kontwole depans fonksyònman pa kòd klas depans, depatman, ak fon; ak bidjè kapital la pa pwojè, liy bidjè, finansman, dosye istorik nan prim òf, depans depans, osi byen ke lòt enfòmasyon fiskal ak pwojè. Biwo Sibvansyon an, nan Biwo Bidjè a, sipèvize sèten gwo finansman federal ak eta ke Vil la resevwa.

Biwo sa a jere ak sipèvize pwogram Sibvansyon Blòk Devlopman Kominotè Vil la - Pwogram Rekiperasyon Dezas pou rekiperasyon Siklòn Ida.


Biwo jesyon Risk

Manadjè Risk, Barry Scott

Biwo Jesyon Risk analize asirans Vil la ak lòt pwoblèm ekspoze risk, ki gen ladan jere reklamasyon, konpansasyon travayè yo, ak andikap sèvis ki konekte. Yo menm tou yo bay sekirite ak pèt pwogram prevansyon.

Vizite Risk Jesyon


Finans pwogram jesyon biwo

Direktè Egzekitif, John Hodge

Biwo Jesyon Pwogram Finans (Finans PMO) sipòte pwosesis Redesign ak enplemantasyon teknoloji ak metodoloji pwouve yo ki ap pèmèt Biwo Direktè a nan Finans delivre pwojè ki aliman ak objektif depatman pi plis efikasite.

Finans PMO a sipòte rès Finans nan bay pèsonèl yo ranpli wòl pwojè kle yo ede anplwaye depatman ak fournisseurs nan ranpli objektif pwojè yo.

Top