Ale nan kontni prensipal

Biwo Resous Imèn

Règleman

Paj sa a gen enfòmasyon sou règleman divès kalite ki gen rapò ak travay Vil la.

Règ ak règleman

De gwoup prensipal adrese règleman pèsonèl nan vil Philadelphia: Komisyon Konsèy Administratif la ak Komisyon Sèvis Sivil la.

Administratif Komisyon Konsèy

Komisyon Konsèy la Administratif sipèvize politik debaz yo òganizasyonèl ak pwosedi nan gouvènman City.


Komisyon sèvis sivil

Komisyon Sèvis Sivil la konseye majistra a ak direktè a nan resous imen sou administrasyon pèsonèl nan sèvis Vil la.Top