Ale nan kontni prensipal la

Evènman nèj

Depatman Streets, rezidan, ak biznis kenbe lari ak twotwa klè epi san danje pandan evènman nèj.

Ale nan:

Sèl ak operasyon raboure tè

Estati retire

Pou wè estati a nan operasyon sale ak raboure tè pandan yon evènman move tan ivè, vizite StreetSmartphl epi klike sou PlowPhl.

Ale nan StreetSmartphl


Nivo tretman an

Sèl ak operasyon raboure tè pandan yon evènman move tan ivè depann sou kantite nèj ki baton.

Nèj kantite lajan Tretman
Mwens pase 1 pous Pon sèl ak wout prensipal (gwo wout atè ak wout nèj ijans)
1-3 pous
 • Sèl wout primè ak segondè (lari ki bay aksè nan lekòl yo, zòn biznis, magazen makèt, ak estasyon sèvis)
 • Tou depan de kondisyon, lari rezidansyèl ki sou ti mòn apik pouvwa tou pou sale
3-5 pous
 • Sèl ak chari:
  • Lari primè ak segondè
  • Lari rezidansyèl sou ti mòn
  • Yon liy nan lari segondè elevasyon rezidansyèl
 • Nèj leve/operasyon k ap fonn kontinye nan distri biznis santral
5 oswa plis pous
 • Sèl ak plough tout lari City, ki gen ladan:
  • Laboure ak sèl liy yon sèl nan tout lari rezidansyèl
  • Netwaye entèseksyon yo
  • Trete koridò komèsyal yo
 • Si tanperati a se anba a lè w konjele, Streets pral sèvi ak kontraktè klè nèj nan katye ki gen pi piti lari yo.

Gade kat sèvis akimilasyon nèj pou nivo tretman sa yo.


Demann retire

Kontakte Philly311 pou demann sale ak raboure tè.


Wout ijans nèj

Wout ijans nèj Philadelphia a dwe klè lè gen yon tanpèt sezon fredi, se konsa ke nèj plows ka pase nan.

Vizite paj wout ijans nèj la pou aprann:

 • Règ ki gen rapò ak wout ijans nèj.
 • Kisa w dwe fè si machin ou te remoke soti nan yon wout ijans nèj.
 • Ki lari Philadelphia yo se wout ijans nèj.

Twotwa nèj retire

Règ pou retire nèj

 • Retire nèj soti nan twotwa nan lespas de sis èdtan apre Lanèj ki Tonbe an sispann.
 • Klè yon chemen omwen 36 pous nan lajè sou twotwa ou.
 • Pa pèl oswa bale nèj la nan lari a.

Konsèy pou retire nèj

 • Asire ou ke ou gen ladan koupe twotwa lè ou pèl.
 • Klè nèj soti nan odtoki egou katye yo ki pèmèt k ap fonn nèj nan drenaj yo.
 • Kenbe bouch dife klè. Pèl twa a senk pye alantou bouch bouch blòk ou a pou ponpye ka jwenn aksè san danje pandan yon repons pou ijans.

Sanksyon pou twotwa uncleared

 • Minimòm $50, men jiska $300 pou chak vyolasyon

Wè plis detay nan Kòd la Philadelphia 10-720.


Rapòte yon twotwa uncleared


Alèt move tan

Jwenn dènye tan Philadelphia

 • Rete branche sou nouvèl lokal la pou dènye enfòmasyon yo.
 • Enskri pou alèt ReadyPhiladelphia.

Prepare pou evènman move tan fredi

Top