Ale nan kontni prensipal

Travay

Antre nan ekip nou an epi ede kenbe Philadelphia pwòp, san danje, ak konekte.

Travay ki disponib

Nou afiche ouvèti travay sou paj travay Vil Philadelphia.

Nou anboche pou yon seri de sèvis sivil ak pozisyon sèvis ki pa sivil, ki gen ladan:

 • Travayè sanitasyon
 • Engineer
 • Travayè
 • Elektrisyen
 • Planifikatè
 • Grefye
 • Teknisyen
 • Surveyor
 • Manadjè
 • Administratè

Devlopman Mendèv

Philly Future Track se yon pwogram peye, sis mwa ke:

 • Ofri antrènman konpetans sou-travay la.
 • Ofri eksperyans travay mond reyèl la.

Patisipan yo nan pwogram nan:

 • Travay sou netwayaj, transpò, ak pwojè ki gen rapò ak sanitè.
 • Patisipe nan antrènman salklas sou sijè devlopman pwofesyonèl.
 • Resevwa èd plasman travay.

Aplikasyon pou Philly Future Track yo pral ki nan lis nan paj travay Vil la ak detay sou kalifikasyon, egzijans, ak atant.

Top