Ale nan kontni prensipal la

Règ ak règleman

Rezidan yo ak biznis yo dwe swiv règleman ak règleman ki espesifik nan Depatman Streets. Vizite estanda nou yo ak seksyon direktiv pou enfòmasyon sou dwa-of-fason ak sondaj, konsepsyon, ak estanda konstriksyon.


Rezidans lan fatra ak règleman resiklaj

Li fatra ak resiklaj règ yo pou enfòmasyon sou:

  • Kalifikasyon koleksyon.
  • Separe materyèl pou koleksyon.
  • Atik ki pa aksepte pou koleksyon twotwa.
  • Kontenè ak limit chak semèn.
  • Orè koleksyon.

Règ nèj

Vil la ranfòse règleman pou retire nèj nan twotwa yo ak netwaye wout ijans nèj yo.

Aprann sou règleman sa yo pou evènman nèj.


Top