Ale nan kontni prensipal la

Konseye pedagojik taks an repons a COVID-19

Vil Philadelphia te mete ajou ranpli ak règleman peman pou kèk (men se pa tout) kalite taks. Dokiman ki nan paj sa a bay konsèy pou kontribyab yo ak pwofesyonèl taks yo jan Vil la adapte ak deranjman ki te koze pa epidemi COVID-19 coronavirus la. Si ou pa jwenn konsèy pou yon kalite taks espesifik anba a, pa te gen yon chanjman.

Ale nan:

Kontribyab yo ak kliyan dlo yo ka pran yon randevou an pèsòn pou peye taks, bòdwo, ak lòt frè nan Bilding Sèvis Minisipal la. Biwo satelit rete fèmen.

Pou èd ak kont ou oswa yo mete kanpe yon akò peman, rele:

  • (215) 686-6442 sou taks sou pwopriyete
  • (215) 686-6600 sou tout lòt taks
  • (215) 685-6300 sou sèvis dlo ou oswa bòdwo.

Oswa, imèl:

Taks sou Salè

Tit Deskripsyon kategori otè Dat Fòma
Gid politik taks sou salè pou anplwaye ki pa rezidan (MIZAJOU) PDF Konseye pedagojik Taks sou Salè Mizajou pou ede patwon yo ak anplwaye yo konprann aplikasyon Vil la nan règleman “Egzijans pou Travay” li yo nan aranjman travay ibrid yo. 24 Oktòb 2023
Mizajou avi konsiltatif: Dedwi depans biznis anplwaye PDF Tèks sa a sèvi pou notifye kontribyab yo sou pozisyon Vil Philadelphia sou dedwi depans biznis anplwaye yo ak depans deplase yo. Mas 24, 2021
Kesyon Moun Poze Souvan Taks (REVIZE) PDF Kesyon yo poze souvan kòm yon rezilta nan règleman taks sou salè Depatman an nan tout pandemi COVID-19 la. Me 3, 2021
Gid taks sou salè pou anplwaye ki pa rezidan (REVIZE) PDF Enfòmasyon sou Taks sou Salè konsènan anplwaye ki pa rezidan ki te oblije fè devwa travay yo nan kay la. Novanm 5, 2020

Revni Biznis ak Resi Taks (BIRT)

Tit Deskripsyon kategori otè Dat Fòma
Kesyon yo mande anpil konsènan ekspirasyon an nan egzansyon tanporè lyen PDF la Repons pou kesyon yo poze souvan sou ekspirasyon egzansyon tanporè Depatman an BIRT ak NPT nexus. Fevriye 10, 2022
'Fen Dates' pou tanporè BIRT ak NPT nexus ak politik apportionment PDF Enfòmasyon sou fen yon aktyalizasyon tanporè Vil Philadelphia te fè pou nexus ak règleman sipò pandan pandemi COVID-19 la. Jen 29, 2021
BIRT ak NPT lyen ak aktyalizasyon politik sipò (REVIZE) PDF Enfòmasyon sou yon aktyalizasyon tanporè nan lyen vil Philadelphia a ak règleman sipò pandan pandemi COVID-19. Desanm 7, 2020

Lòt

Tit Deskripsyon kategori otè Dat Fòma
Peman sekou Lwa CARES, sibvansyon, ak taks sou biznis Philadelphia PDF Enfòmasyon sou ki jan peman soulajman Lwa CARES, osi byen ke lajan ki soti nan gouvènman eta a ak lokal yo, yo ta dwe trete pou taks Philadelphia. Mas 25, 2021
Sibvansyon COVID-19 ak taks biznis Philadelphia PDF Enfòmasyon sou tretman Philadelphia a nan sibvansyon biznis COVID-19, pou rezon ki fè yo ranpli BIRT ak NPT. Fevriye 24, 2021
Dispozisyon Lwa CARES ak Philadelphia taks biznis PDF Enfòmasyon sou dispozisyon Lwa CARES ak taks biznis Philadelphia (BIRT, NPT, Salè), depans enterè biznis, ak depresyasyon. Fevriye 1, 2021
Net Pèt Operating (NOLs) konsèy pou Philadelphia PDF Enfòmasyon sou ki jan Pèt Fonksyònman Net (NOLs) diferan nan Vil Philadelphia, konpare ak tretman pa otorite federal anba Lwa sou Èd, Sekou, ak Sekirite Ekonomik Coronavirus (CARES). Jen 29, 2020
Peman Enpak Ekonomik ki pa sijè a Philadelphia taks PDF Enfòmasyon sou taksabilite nan peman enpak ekonomik federal, oswa “chèk estimilis,” pou rezon taks sou salè Philadelphia, taks sou salè ak taks sou revni lekòl la. Me 1, 2020
Top