Do điều kiện cực kỳ lạnh, Thành phố đang thực hiện các biện pháp đặc biệt để giữ an toàn cho những người vô gia cư. Nếu bạn thấy ai đó cần nơi trú ẩn, hãy gọi (215) 232-1984.
Có hiệu lực: trưa thứ Ba, ngày 12 tháng 11 đến trưa thứ Năm, ngày 14 tháng 11

404 Không tìm thấy

Nội dung bạn đang tìm kiếm không có ở đây.

Đầu trang